Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı
Sağlık Provizyon ve Tahakkuk Sistemi


21 - Hastane Bilgilerinin Reçete Giriş Ekranında Kayıt Edilmesi

   
      Reçete yazılan hastanelerin TSK Sağlık Provizyon ve Tahakkuk Sistemi’nde, kayıtlarının tutulabilmesi için, hastane bilgi sistemine girme işlemi 04 MAYIS 2006 tarihinden itibaren zorunlu hale getirilecektir.

      Eczane, optikçi ve tıbbi malzeme firmalarının, tahakkuk ve ödeme işlemlerinde problem yaşamamaları için; reçete giriş provizyon işlemleri esansında, diğer bilgilerin yanı sıra hastane adını da girmeleri gerekmektedir.

       Bu kısımda, kayıtlı hastanelerin tamamı asker hastanesidir. Reçeteyi yazan makam Asker Hastanesi ise, uygun hastane adı seçilecektir. Asker hastanesi dışında, sivil sağlık kurum ve kuruluşları ile askeri revir ve dispanserlerde yazılan reçetelerde ise “Diğer” seçeneği kullanılabilecektir.

       Saygı ile duyurulur. (4 Mayıs 2006)

Duyurular