Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı
Sağlık Provizyon ve Tahakkuk Sistemi


16-TSK-SPTS KAYITLARI İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK TALEBİ

   
     Zaman zaman TSK-Sağlık Provizyon ve Tahakkuk Sistemini kullanan eczacı, optikçi ve tıbbi malzeme firmaları ile hak sahiplerinden,

      * Rapor değişikliği yada iptali,
      * İlaç dozu değiştirme ve bitim tarihi düzeltme,
      * Hak sahibi ile ilgili kimlik bilgisi değişikliği,
      * Eczane, optikçi ve tıbbi malzeme firması bilgileri değişikliği
      * Eczane, iskonto oranı değişikliği

gibi konularda talepler gelmektedir.

     Bu ve benzeri konularda talebi olan eczane, optikçi, tıbbi malzeme firması gibi firmalar yada hak sahibi şahıslar, 402 41 65 no’lu telefondan TSK-SPTS Çağrı Merkezini arayıp gerekli koordinasyonu sağladıktan sonra, istenen belgelerle beraber Form-3’ü dolduracaklar ve (312)-417 79 51 no’lu telefona faks ile iletecektir.

     İskonto oranı değişikliklerinde, Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği Ek-3B'deki "Eczane Bilgi Formu", Vergi Dairesine onaylatılacak ve Form-3'e ek olarak gönderilecektir.

     Saygı ile duyurulur. (06 Mart 2006)

     Eki:
     Form-3 (TSK-SPTS Kayıtlarıyla İlgili Değişiklik Talebi Formu)
 

Duyurular